Objava: PREDAVANJE-PSSS Kragujevac

On Jun 30, 2020
Posted by PSSS Kragujevac
Hits: 28
Dana 30.06.2020. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Rača , opština Rača, Turistička organizacija Rača sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Ključne karakteristike IPARD MERE 7 , savetodavac Stefanija Anđelković
2. 10:30 do 11:00 Standardi za IPARD MERU 7 kroz ostvarivanje minimalno tehničkih i sanitarno higijenskih uslova za ugostiteljske objekte , savetodavac Miloš Jelić

Cilj predavanja je bio da se potencijalni korisnici IPARD MERE 7 - razvoja seoskog turizma, upoznaju sa ključnim karakteristikama ove MERE kao i o standardima kroz ostvarivanje minimalno tehničkih i sanitarno higijenskih uslova za ugostiteljske objekte
Koordinator: Stefanija Anđelković


Izvor: PSSS Kragujevac