Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS K.Mitrovica

On Jun 22, 2020
Posted by PSSS Kosovska Mitrovica
Hits: 7
Dana 22.06.2020. savetodavac Kosovka Jakšić posetio je udruženje Ibarski cvet, mesto Leposavić, opština Leposavić, u periodu od 11:00 do 12:00 časova
Sastanak sa članovima udruženja "Ibarski cvet" održan je u prostoriji SO Leposavić, na temu: radovi na pčelinjaku tokom narednog perioda u odnosu na njihovo stanje i uticaj vremenskih prilika. Btoj prisutnih članova je bio tri. Razgovor je vođen i o uticaju nepovoljnih vremenskih uslova na pčelinja društva kao i na preporuke obavljanja redovnih aktivnosti u narednom periodu, kako bi proizvođači prevazišli gubitke i negativne posledice.


Izvor: PSSS K.Mitrovica