Najava: RADIONICA-PSSS Novi Pazar

On Jun 15, 2020
Posted by PSSS Novi Pazar
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 13
Dana 15.06.2020. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Vučiniće , opština Novi Pazar - grad, udruženje ˇˇVučiničeˇˇ sa temom:
1. 10:00 do 10:45 Demonstracija pravilnog uzorkovanja zemljišta , savetodavac Smail Ejupović

Cilj radionice je demonstracija pravilnog uzorkovanja zemljišta za kontrolu plodnosti.
Koordinator: Smail Ejupović


Izvor: PSSS Novi Pazar