Najava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

On Jun 12, 2020
Posted by PSSS Leskovac
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 24
Dana 12.06.2020. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Leskovac , opština Leskovac - grad, Poiljoprivredna škola Leskovac sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Povećanje proizvodne sposobnosti kiselih zemljišta , savetodavac Boban Stanković
2. 09:30 do 10:00 Aktuelni podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Igor Ristić

Cilj predavanja: Kisela reakcija zemljišta, nizak sadržaj humusa i smanjena pristupačnost dostupnih formi najvažnijih bijlnih hraniva, pre svega fosfora i kalcijuma, jesu ograničavajući faktori postizanja visokih i stabilnih prinosa gajenih biljaka. Prisutne upoznati sa aktuelnim podsticajima u poljoprivredi.
Koordinator: Boban Stanković


Izvor: PSSS Leskovac