Najava: RADIONICA-PSSS Pirot

On Jun 01, 2020
At Pirot
Posted by PSSS Pirot
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 92
Dana 01.06.2020. godine, sa početkom u 08:30 održaće se radionica, mesto Krupac , opština Pirot, Gazdinstvo Marije Tošić sa temom:
1. 08:30 do 09:30 Praktičan primer izvođenja pasterizacije mleka u duplikatoru , savetodavac Srđan Čalić

Cilj održavanja Radionice je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa osnovnim ciljevima, ciljevima, parametrima, svojstvima kao i sa primenjenim metodama pasterizacije mleka. Ujedno će biti prikazan praktičan primer izvođenja pasterizacije mleka u duplikatoru kao i naglašen negativan i pozitivan uticaj pasterizacije na osobine mleka.
Koordinator: Srđan Čalić


Izvor: PSSS Pirot