Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Novi Pazar

On Maj 20, 2020
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 31

Dana 20.05.2020. savetodavac Tanja Mihajlović posetio je udruženje ,,Lukarska Dolina,,, mesto Lukare, opština Novi Pazar - grad, u periodu od 09:00 do 09:45 časova
Cilj posete udruženju je bio prezentovanje Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku.Prisutno je bilo tri člana.


Izvor: PSSS Novi Pazar