Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Kruševac

On Maj 16, 2020
Posted by PSSS Krusevac
Hits: 26
Dana 16.05.2020. savetodavac Dragana Andrejić posetio je udruženje Udruženje odgajivača goveda simentalske rase Leskovica, mesto Sezemče, opština Kruševac - grad, u periodu od 08:00 do 09:00 časova
Cilj posete Udruženju je ukazivanje članovima Udruženja na značaj agrohemijske analize zemljišta.


Izvor: PSSS Kruševac