Objava: RADIONICA-PSSS Šabac

On Maj 18, 2020
At Šabac
Posted by PSSS Šabac
Hits: 31
Dana 18.05.2020. godine, sa početkom u 08:00 održana je radionica, mesto Volujac , opština Šabac - grad, Otkupna stanica Volujac-Agrar Petrović sa temom:
1. 08:00 do 08:45 Štetni insekti Drosophila suzukii na jagodama, mere suzbijanja , savetodavac Slavica Maksimović

Cilj na radionici bio je da na osnovu vizuelnog pregleda jagoda koje su spremne za tržnicu, metodom pregleda plodova pokažemo kako da detektuju prisustvo Azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) jer njihovo prisustvo može biti ograničavajući faktor prilikom izvoza jagoda na tržišta gde imaju karantinski status (Ruska Federacija) Preporuka proizvođačima koji su orijentisani ka izvozu je pregled biljaka na parcelama, postavljanje što većeg broja lovnih klopki u zasadu koje će detektovati prisustvo ovog štetnog insekta. Mere borbe protiv ove štetočine su praktično samo izlovljavanje jer se detektuje u vreme zrenja jagode, a tada je hemijski tretman isključen. Na vreme je potrebno zasad kontrolisati od ovog štetnog insekta i postaviti dovoljno lovnih klopki kako bi smanjili broj hemijskih tretmana u zasadu i na vreme uočili prisustvo ove štetočine Prilikom primene pesticida obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata! Na radionici je bilo prisutno 5 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Slavica Maksimović


Izvor: PSSS Šabac