Objava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

On Mart 15, 2020
Posted by PSSS Krusevac
Hits: 47
Dana 15.03.2020. godine, sa početkom u 14:00 održana je predavanje, mesto Igroš , opština Brus, Prostorije Osnovne škole sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Mere agrarne politike , savetodavac Radomir Bušatović
2. 14:30 do 15:00 Higijena u primarnoj proizvodnji sitnog jagodastog voća , savetodavac Živomir Nikolić

Cilj predavanja je prezentacija mera agrarne politike i značaja higijene u primarnoj proizvodnji sitnog jagodastog voća.
Koordinator: Radomir Bušatović


Izvor: PSSS Kruševac