Najava: RADIONICA-PSSS Novi Pazar

On Mart 19, 2020
Posted by PSSS Novi Pazar
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 48
Dana 19.03.2020. godine, sa početkom u 12:30 održaće se radionica, mesto Pokrvenik , opština Tutin, polj. gazdinstvo Hamida Muratovića sa temom:
1. 12:30 do 13:15 Praktični prikaz popunjavanja Zahteva za osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i dr.. , savetodavac Svetlana Šućević

Cilj radionice je popunjavanje Zahteva za subvencije MPŠV , prvenstveno Zahteva za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, i dr. , radi edukacije poljoprivrednika...
Koordinator: Svetlana Šućević


Izvor: PSSS Novi Pazar