Najava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS K.Mitrovica

On Mart 09, 2020
Posted by PSSS Kosovska Mitrovica
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 55
Dana 09.03.2020. savetodavac Zoran Milosavljević posetiće udruženje Ibarski Kolašin, mesto Zubin Potok, opština Zubin Potok, u periodu od 15:00 do 16:00 časova
Poseta udruženju sa ciljem održavanja sastanka sa članovima udruženja radi organizacije rada udruženja za naredni period i sagledavanja stanja na pčelinjaku.Da se vrše pregledi: količine hrane i po potrebi vrši stimulativno prihranjivanje,pregled zdravstvenog stanja,kvaliteta matic,količina legla i kvaliteta saća.


Izvor: PSSS K.Mitrovica