Objava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

On Mart 01, 2020
At Loznica
Posted by PSSS Loznica
Hits: 74
Dana 01.03.2020. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Lešnica , opština Loznica - grad, Vatrogasni dom sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Objekti za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla- registracija i odobravanje , savetodavac Živko Stefanović
2. 11:30 do 12:00 Radovi u pčelinjaku po mesecima , savetodavac Gordana Vujaklija

Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa obavezom, uslovima, načinom i dokumentacijom za registraciju, odnosno odobravanje objekata za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla, sa akcentom na objekte za proizvodnju i promet meda i pčelinjih proizvoda , kao i sa podsetnikom na radove u pčelinjaku po mesecima.
Koordinator: Živko Stefanović


Izvor: PSSS Loznica