Objava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Jagodina

On Februar 19, 2020
Posted by PSSS Jagodina
Hits: 180

U periodu od 19.02.2020. do 21.02.2020. godine, održana je zimska škola, mesto Jagodina , opština Jagodina - grad, Velika sala Pomoravskog okruga. Zimska škola je počela 19.02.2020. godine u 10:15, i održana je prema sledećem rasporedu:
19.02.2020.

19-02-2020.
   10:15 do 10:45 Proizvodnja paprike , savetodavac Dragan Mijušković
   10:45 do 11:15 Zaštita paprike , savetodavac Marko Manojlović
   11:15 do 11:45 Podrška sprovođenju IPARD II programa , savetodavac Mira Miljković
   11:45 do 12:15 Unapređenje i proizvodnje i prerade grožđa , savetodavac Ivana Gligorijević
   12:15 do 12:45 IL de Frans rasa ovaca , savetodavac Aleksandar Canić
   12:45 do 13:15 Jačanje konkurentnosti kroz podizanje standarda u primarnoj proizvodnji voća i povrća , savetodavac Ljiljana Jeremić
   13:15 do 13:45 Paljenje stništa , savetodavac Milanka Miladinović
   13:45 do 14:15 Sistem računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima, osiguranje useva i krediti u poljoprivredi , savetodavac Miodrag Simić
   14:15 do 14:45 Upis u vinogradarski registar , savetodavac Dejan Jocić
   14:45 do 14:55 Proizvodni program Galenike , eksterni predavač Stanoje Branković
   14:55 do 15:05 Proizvodni program, ZP hibridi , eksterni predavač Dušan Urošević
   15:05 do 15:15 Proizvodni program, AS hibridi , eksterni predavač Nenad Prgomet
   15:15 do 15:25 Uticaj preparata Agrostemin na stanje i prinos biljaka , eksterni predavač Zoran Lukić
   15:25 do 15:35 Čendler-lateralna sorta oraha , eksterni predavač Jelena Gogić

20-02-2020.
   10:15 do 10:45 Radovi u malinjaku , savetodavac Igor Andrejić
   10:45 do 11:15 Unapređenje proizvodnje mleka i mesa u cilju povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava , savetodavac Verica Lazarevic
   11:15 do 11:45 Zaštita luka , savetodavac Ružica Đukić
   11:45 do 12:15 Sertifikacija organske proizvodnje , savetodavac Dragan Mijušković
   12:15 do 12:45 Tehnologija gajenja vinove loze , savetodavac Dejan Jocić
   12:45 do 13:15 Pravilnik kojim se uređuju male količine primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača područija za obavljanje tih delatnosti, kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Aleksandar Canić
   13:15 do 13:45 Zaštita krompira , savetodavac Marko Manojlović
   13:45 do 14:15 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Milanka Miladinović
   14:15 do 14:25 Proizvodni program, AS hibridi , eksterni predavač Nenad Prgomet
   14:25 do 14:35 Uticaj preparata Agrostemin na stanje , eksterni predavač Zoran Lukić
   14:35 do 14:45 Proizvodni program Galenike , eksterni predavač Stanoje Branković
   14:45 do 14:55 Proizvodni program, ZP hibridi , eksterni predavač Dušan Urošević

21-02-2020.
   10:15 do 10:45 Klimatske promene , savetodavac Miodrag Simić
   10:45 do 11:15 Podrška interesnom udruživanju, razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva , savetodavac Ružica Đukić
   11:15 do 11:45 Tovne rase goveda , savetodavac Verica Lazarevic
   11:45 do 12:15 Etiketa i lična karta vina , savetodavac Igor Andrejić
   12:15 do 12:45 Zlatasto žutilo i crvenilo vinove loze - FD , savetodavac Ljiljana Jeremić
   12:45 do 13:15 Drozophila suzukii - azijska voćna mušica , savetodavac Marko Manojlović
   13:15 do 13:45 Vinski turizam , savetodavac Ivana Gligorijević
   13:45 do 14:15 Predpristupni fondovi EU za ruralni razvoj - IPARD , savetodavac Mira Miljković
   14:15 do 14:25 Osnovni principi u organskoj biljnoj proizvodnji , eksterni predavač Gorica Cvijanović
   14:25 do 14:35 Čendler-lateralna sorta oraha , eksterni predavač Jelena Gogić
   14:35 do 14:45 Uticaj preparata Agrostemin na stanje i prinos biljaka , eksterni predavač Zoran Lukić
   14:45 do 14:55 Proizvodni program , Agromarket , eksterni predavač Bojana Stanković
   14:55 do 15:05 Proizvodni program, KWS , eksterni predavač Aleksandar Urošević
   15:05 do 15:15 Proizvodni program, ZP hibridi , eksterni predavač Nebojša Lazarević

U periodu od 19.02. do 21.02.2020. godine, PSSS Jagodina organizuje tradicionalnu Zimsku školu za poljoprivredne proizvođače. Zimska škola se organizuje sa početkom od 10 časova u sledećim mestima: I dan - grad Jagodina, velika sala Pomoravskog okruga; II dan - SO Paraćin, sala SO Paraćin; III dan - SO Svilajnac, velika sala SO Svilajnac. Cilj održavanja zimske škole je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa novinama iz oblasti savremene poljoprivredne proizvodnje kao i sa merama MPŠV za 2020. godinu i merama IPARD programa.
Koordinator: Milanka Miladinović


Izvor: PSSS Jagodina