Objava: PREDAVANJE-PSSS Negotin

On Februar 22, 2020
At Negotin
Posted by PSSS Negotin
Hits: 56

Dana 22.02.2020. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Trnjane , opština Negotin, Seoski dom sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Značaj agrohemijske analize zemljišta, , savetodavac Zorica Petkanić
2. 18:30 do 19:00 Kalcifikacija zemljišta , savetodavac Vladimir Stanković
3. 19:00 do 19:30 Afrička kuga svinja i higijena mleka , savetodavac Dragan Radosavljević
4. 19:30 do 20:00 Bezbedna primena pesticida , savetodavac Bojana Filidžanović

Cilj održanog predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem agrohemijske analize zemljišta, kalcifikacijom zemljišta, afričkom kugom svinja i higijenom mleka kao i sa bezbednom primenom pesticida. Prisutno je bilo 24 proizvođača.
Koordinator: Zorica Petkanić


Izvor: PSSS Negotin