Objava: TRIBINA-PSSS Šabac

On Februar 22, 2020
At Šabac
Posted by PSSS Šabac
Hits: 62
Dana 22.02.2020. godine, sa početkom u 18:30 održana je tribina, mesto Krivaja , opština Šabac - grad, Osnovna škola sa temama:
1. 18:30 do 19:00 Potsticaji za nabavku opreme i mehanizacije u primarnoj biljnoj proizvodnji , savetodavac Svetlana Zlatarić
2. 19:00 do 19:30 Potsticaji za nabavku opreme i mehanizacije u primarnoj stočarskoj proizvodnji , savetodavac Gordana Rehak
3. 19:30 do 20:00 Potsticaji za nabavku novih traktora , savetodavac Slobodan Gošić
4. 20:00 do 20:30 Program za mlade poljoprivredne proizvođače , savetodavac Zoran Beljić

Na tribini će biti pretstavljeni podsticaji ministarstva poljoprivrede za nabavku mehanizacije u primarnoj biljnoj i stočarskoj proizvodnji, nabavka novih traktora, kao i programa za mlade. Na tribini u Krivaji, poljoprivrednici su mogli čuti o podsticajima ministarstva poljoprivrede koji se mogu ostvariti po raznim osnovama, uz potrebnu dokumentaciju, podnoseći u određenim rokovima, tako da je zainteresovanost bila zadovoljavajuća, a pitanja i sugestije su bile od velike koristi za obe strane. Prisutnih je bilo 22.
Koordinator: Gordana Rehak


Izvor: PSSS Šabac