Objava: PREDAVANJE-PSSS Požarevac

On Februar 22, 2020
Posted by PSSS Pozarevac
Hits: 60
Dana 22.02.2020. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Pečanica , opština Veliko Gradište, Osnovna škola " Miša Živanović" sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Podrška sprovođenju IPARD II programa , savetodavac Ana Đorđević
2. 18:30 do 19:00 Kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Danijela Ilić

Cilj predavanja je upoznati poljoprivredne proizvođače sa informacijama vezanim za opšte i specifične uslove koje je potrebno ispuniti za ostvarivanje prava na IPARD podstcaje, kao i sa značajem agrohemijske analize zemljišta, pravilnim uzorkovanjem i obeležavanjem uzoraka zemljišta.
Koordinator: Ana Đorđević


Izvor: PSSS Požarevac