Najava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Požarevac

On Februar 24, 2020
Posted by PSSS Pozarevac
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 104
U periodu od 24.02.2020. do 27.02.2020. godine, održaće se zimska škola, mesto Požarevac , opština Požarevac - grad, PSSS Požarevac. Zimska škola počinje 24.02.2020. godine u 10:30 prema sledećem rasporedu:
24.02.2020.

24-02-2020.
   10:30 do 11:00 Novi izazovi u zaštiti bilja , eksterni predavač Saša Milosavljević
   11:00 do 11:30 Povećanje kvaliteta proizvodnje mleka i povećanje kvaliteta mleka primenom dobre higijenske prakse na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Dane Hrkalović
   12:00 do 12:30 Zaštita pšenice , eksterni predavač Vučko Bušatović
   12:30 do 13:00 Artesian novi hibridi kukuruza , eksterni predavač Snežana Milosavljević
   13:00 do 13:30 Toplotni stres , eksterni predavač Vladan Bodanović
   13:30 do 14:00 Zdravstveno stanje ozimih useva na teritoriji Braničevskog okruga sa osvrtom na PIS , savetodavac Nevena Ristić

25-02-2020.
   10:00 do 10:30 Korteva program za 2020. godinu , eksterni predavač Živko Spasić
   10:30 do 11:00 Unapređenje proizvodnje i prerade grožđa , savetodavac Milena Zafirović Stojanović
   11:00 do 11:30 Proizvodnja vina u domaćinstvu , savetodavac Ana Đorđević
   12:00 do 12:30 Novi proizvodi za zaštitu ratarskih useva , eksterni predavač Nenad Đorđević
   12:30 do 13:00 Agrotehničke mere u proizvodnji kukuruza i proizvodni program , eksterni predavač Dejan Milosavljević
   13:00 do 13:30 Sistem PDV - a na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Aleksandar Stojanović

26-02-2020.
   10:00 do 10:30 Program kompanije Agromarket u zaštiti ratarskih useva , eksterni predavač Mladen Đorđević
   10:30 do 11:00 Biostimulatori u ratarstvu , eksterni predavač Bojana Stanković
   11:00 do 11:30 Podrška interesnom udruživanju, razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva , savetodavac Nenad Vujčić
   12:00 do 12:30 Primena pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda , savetodavac Nenad Vujčić
   12:30 do 13:00 KWS hibridi , eksterni predavač Aleksandar Urošević
   13:00 do 13:30 Jačanje konkurentnosti kroz podizanje standarda u primarnoj proizvodnji voća i povrća , savetodavac Jorgovanka Vlajkovac

27-02-2020.
   10:00 do 10:30 Ponuda OS hibrida za 2020. godinu , eksterni predavač Dušan Bogdanović
   10:30 do 11:00 Podrška sprovođenju IPARD II programa , savetodavac Danijela Ilić
   11:00 do 11:30 Diferzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Zvezdana Jovanović
   12:00 do 12:30 Agrotehničke mere u uslovima suše i proizvodni program , eksterni predavač Nebojša Lazarević
   12:30 do 13:00 Organska proizvodnja , savetodavac Jorgovanka Vlajkovac
   13:00 do 13:30 Ruralni razvoj sa posebnim osvrtom na predpristupne fondove EU , savetodavac Ana Đorđević

Cilj održavanja Zimske škole je edukacija poljoprivrednih proizvođača kroz aktuelne teme iz oblasti: ratarstva, stočarstva, voćarstva, prehrambene tehnologije, zaštite bilja i agrarne politike.
Koordinator: Ana Đorđević


Izvor: PSSS Požarevac