Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Jagodina

On Decembar 25, 2019
Posted by PSSS Jagodina
Hits: 28
Dana 25.12.2019. savetodavac Ivana Gligorijević posetio je udruženje Vinski red pomoravske regije,,Steva pisar 1805', mesto Paraćin, opština Paraćin, u periodu od 12:00 do 13:00 časova
Članovima udruženja je tumačen Pravilnik MPŠV o podsticajima za pripremu zemljišta za sadnju i nabavku sadnog materijala vinove loze domaćih i odomaćenih sorti (uslovi i način ostvarivanja prava na podstidaje,rok za podnošenje zahteva,iznos podsticaja,dokumentacija koju je neophodno priložiti uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje).


Izvor: PSSS Jagodina