Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

On Decembar 05, 2019
Posted by PSSS Jagodina
Hits: 28
Dana 05.12.2019. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Despotovac , opština Despotovac, Sala Narodne biblioteke sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Karantinski štetni organizmi vinove loze , savetodavac Ljiljana Jeremić
2. 12:30 do 13:00 Rezidba vinove loze , savetodavac Dejan Jocić

CILJ predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa karantinskim štetnim organizmima vinove loze posebno sa fitoplazmom Flavescence doree(izazivačem zlatastog žutila i crvenila vinove loze) kao i sa načinima rezidbe vinove loze.
Koordinator: Ljiljana Jeremić


Izvor: PSSS Jagodina