Najava: RADIONICA-PSSS Jagodina

On Novembar 12, 2019
Posted by PSSS Jagodina
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 43
Dana 12.11.2019. godine, sa početkom u 08:00 održaće se radionica, mesto Kočino Selo , opština Jagodina - grad, Domaćinstvo Dimitrijević Nebojše sa temom:
1. 08:00 do 09:00 Štelovanje žitne sejalice , savetodavac Miodrag Simić

Norma setve ozime pšenice(kao i ostalih strnih žita) je jedan od najbitnijih činioca proizvodnje-postizanja visokih prinosa. Samo dobro naštelovana sejalica je garant optimalnog sklopa biljaka na parceli, posebno u uslovima setve van optimalnog roka setve.
Koordinator: Miodrag Simić


Izvor: PSSS Jagodina