Najava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Kragujevac

On Novembar 12, 2019
Posted by PSSS Kragujevac
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 117
Dana 12.11.2019. savetodavac Lidija Vulović posetiće udruženje Udruženje ratara, povrtara i stočara Šumadijska polja, mesto Sipić, opština Rača, u periodu od 09:00 do 09:30 časova
Prilikom posete udruženju biće reči o cikadama i vašima, vektorima fitopatogenih virusa na strnim žitima. Cikade i vaši prave direktne i indirektne štete. Direktne štete ogledaju se sisanjem sokova, a indirektne prenošenjem virusa. Prisustvo virusa može desetkovati rod kod ranih jesenjih zaraza. Simptomi se ogledaju u vidu hloroze lišća, patuljavosti biljaka, nekroze sprovodnih snopića. Virus pogoršava i kvalitet zrna.


Izvor: PSSS Kragujevac