Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS K.Mitrovica

On Novembar 06, 2019
Posted by PSSS Kosovska Mitrovica
Hits: 15
Dana 06.11.2019. savetodavac Ljiljana Gvozdić posetio je udruženje Sokolica, mesto Zvečan, opština Zvečan, u periodu od 14:00 do 15:00 časova
Sastanak sa članovima udruženja "Sokolica" održan je u sali SO Zvečan na temu: "Analiza proizvodne 2019.godine u pčelarstvu delokruga rada udruženja, trenutne aktivnosti i preporuke za naredni period". Broj prisutnih članova je bio 3. Cilj održavanja sastanka je bio da se analizira i oceni proizvodna godina, osvrnemo na probleme sa kojima su se pčelari susretali, uticaj vremenskih prilika na korišćenje paše, usaglašavanje poslova sa potrebama društva i stanjem u pčelinjaku, posete i učešće na sajmovima - izložbama i dr. Razgovor je vođen i oko trenutnih aktivnosti, edukovanja članova, održavanja predavanja, a date su i preporuke oko zazimljavanja društava i jesenje-zimskog održavanja.


Izvor: PSSS K.Mitrovica