Objava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

On Oktobar 19, 2019
At Loznica
Posted by PSSS Loznica
Hits: 37
Dana 19.10.2019. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Krupanj , opština Krupanj, Dom kulture ,,Politika" sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Dobrobit ovaca i koza , savetodavac Gordana Vujaklija
2. 11:30 do 12:00 Unapređenje organske proizvodnje , savetodavac Zlatica Krsmanović
3. 12:00 do 12:30 Agrotehničke mere u integralnoj biljnoj proizvodnji , savetodavac Milica Popadić

Cilj predavanja bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa osnovnim principima dobrobiti životinja a to su: obezbeđenost dobre ishrane, dobrobit uslova držanja, dobrobit zdravlja i obezbeđenost odgovarajućeg ponašanja. Pored toga, poljoprivredni proizvođači su upoznati sa najvažnijim aspektima unapređenja organske proizvodnje u voćarstvu i sa značajem agrotehničkih mera u integralnoj biljnoj proizvodnji.
Koordinator: Milica Popadić


Izvor: PSSS Loznica