Najava: RADIONICA-PSSS Zaječar

On Oktobar 23, 2019
Posted by PSSS Zajecar
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 105
Dana 23.10.2019. godine, sa početkom u 14:00 održaće se radionica, mesto Valakonje , opština Boljevac, Poljoprivredno gazdistvo Đimiš Slađana sa temom:
1. 14:00 do 15:00 Praktičan prikaz odredjivanja pH vrednosti zemljišta pH-metrom u zasadu šljive i višnje , savetodavac Mihajlo Žikić

Cilj radionice je da se prisutnim proizvodjačima voća praktično pokaže određivanje pH vrednosti zemljista aparatom pH-metrom koji direktno meri vrednosti kiselosti zemljišta u zasadu, a ujedno će se proveriti i EC vrednost pre đubrenja da bi se ustanovile potrebe za đubrenjem. Na osnovu dobijene pH i EC vrednosti daće se preporuke o pojedinim agromeliorativnim merama.
Koordinator: Mihajlo Žikić


Izvor: PSSS Zaječar