Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Mladenovac

On Oktobar 17, 2019
Posted by PSSS Mladenovac
Hits: 21

Dana 17.10.2019. savetodavac Dragoljub Krajnović posetio je udruženje Udruženje odgajivača stoke i živine Barajevo., mesto Barajevo, opština Beograd-Barajevo, u periodu od 09:30 do 10:20 časova
Cilj ove posete bio je da se članovi udruženja upoznaju sa "Pravilnikom o kvalitetu sirovog mleka", da bi se proizvođači sirovog mleka pravilno uputili na uslove kvaliteta sirovog mleka prilikom otkupa,o načinu uzimanja uzoraka, o primopredaji i transportu uzoraka, kao i o ispitivanju i klasiranju kvaliteta sirovog mleka .


Izvor: PSSS Mladenovac