Najava: RADIONICA-PSSS Novi Pazar

On September 20, 2019
Posted by PSSS Novi Pazar
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 32
Dana 20.09.2019. godine, sa početkom u 14:15 održaće se radionica, mesto Brnjica , opština Sjenica, polj.gazdinstvo Spasojević Negoslava sa temom:
1. 14:15 do 15:00 Cilj radionice je da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima prezentuje tema : Praktičan prikaz zdravstvenog stanja i identifikacija prisutnih patogena gajenih kultura u plasteničkoj proizvodnji povrća , savetodavac Svetlana Šućević

Cilj radionice je da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima praktično pokaže i prezentuje tema : Praktičan prikaz zdravstvenog stanja i identifikacija prisutnih patogena gajenih kultura u plasteničkoj proizvodnji povrća ...
Koordinator: Svetlana Šućević


Izvor: PSSS Novi Pazar