Objava: PREDAVANJE-PSSS Kragujevac

On September 13, 2019
Posted by PSSS Kragujevac
Hits: 44
Dana 13.09.2019. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Knić , opština Knić, Sala Agrobizniscentra sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Tumačenje pravilnika za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu zajedno sa primerima obrazaca prijave za ostvarivanje prava na podsticaje , savetodavac Miloš Jelić
2. 10:30 do 11:00 Kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Suzana Nešković

Cilj održavanja predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa pravilnikom za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kao i sa obrascima prijave za ostvarivanje prava na podsticaje,kao i sa kontrolom plodnosti zemljišta. Na predavanju je bilo prisutno 15 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Miloš Jelić


Izvor: PSSS Kragujevac