Objava: PREDAVANJE-PSSS Kragujevac

On September 09, 2019
Posted by PSSS Kragujevac
Hits: 56
Dana 09.09.2019. godine, sa početkom u 20:00 održana je predavanje, mesto Novi Milanovac , opština Kragujevac - grad, Dom kulture sa temama:
1. 20:00 do 20:30 Zaštita višegodišnjih zasada od sitnih glodara i divljači , savetodavac Lidija Vulović
2. 20:30 do 21:00 Aktuelni jesdenje-zimski radovi u voćnjacima, u cilju smanjenja infektivnog potencijala za narednu godinu , savetodavac Marija Ivanović

Predavanje se organizuje u cilju upoznavanja poljoprivrednih proizvođača sa aktulnim radovima i zaštitom višegodišnjih zasada u jesenje - zimskom periodu, u cilju smanjenja infektivnog potencijala za narednu vegetacionu sezonu i očuvanja vitalnosti biljaka tokom perioda eksplatacije.
Koordinator: Lidija Vulović


Izvor: PSSS Kragujevac