Objava: " Dan polja kukuruza" - PSSS Mladenovac

On September 03, 2019
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 31

Dana 03.09.2019 god. (utorak), PSSS Mladenovac je organizovala   Dan polja kukuruza, sa početkom u 10:00 h. na parceli Mićić Vladana iz Jagnjila ( na parceli Instituta za zemljište).
Na Danu polja kukuruza, proizvođačima su prikazani hibridi kukuruza iz četiri semenske (Institut za ratarstvo i povrtarstvo-Novi sad, Institut Zemun polje, AS –hibridi i KWS hibridi kukuruza).Ukupno 35 hibrida. Na Danu polja kukuruza proizvođačima je prikazana agrotehnika koja je pratila postavljeni makroogled , a promoteri su predstavili najbitnije morfološke, tehničko- tehnoološke i proizvodne osobine predstavljenih hibrida kukuruza. Pored predstavnika semenskih kuća, Danu polja prisustvovali su  poljoprivredni proizvođači i predstavnici medija.

PSSS Mladenovac
Miloš Nikoletić, koordinator