Najava: PREDAVANJE-PSSS Negotin

On September 05, 2019
At Negotin
Posted by PSSS Negotin
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 30
Dana 05.09.2019. godine, sa početkom u 17:00 održaće se predavanje, mesto Slatina , opština Bor, Seoski dom sa temama:
1. 17:00 do 17:30 Bolest crvenilo kukuruza , savetodavac Slavica Svetozarević
2. 17:30 do 18:00 Glibal Gap standard , savetodavac Bojana Filidžanović
3. 18:00 do 18:30 Proizvodi sa dodatom vrednošću-diverzifikacija proizvoda , savetodavac Zorica Petkanić
4. 18:30 do 19:00 Značaj agrohemijske analize zemljišta , savetodavac Vladimir Stanković

Cilj najavljenog predavanja je da se proizvođači upoznaju sa značajem agrohemijske analize zemljišta, pojavom crvenila na kukuruzu, proizvodima sa dodatom vrednošću i GlobalGap standardom.
Koordinator: Slavica Svetozarević


Izvor: PSSS Negotin