Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS K.Mitrovica

On Avgust 15, 2019
Posted by PSSS Kosovska Mitrovica
Hits: 25
Dana 15.08.2019. savetodavac Ljiljana Gvozdić posetio je udruženje Udruženje poljoprivrednih proizvođača jagodičastog voća Leposavić, mesto Leposavić, opština Leposavić, u periodu od 09:00 do 10:00 časova
Poseta udruženju obavljena je u mestu Leposaviću predstavniku Todorović Gordani. Cilj održane posete je bio: "Tok berbe, plasman jagodičastog voća i radovi u zasadima nakon njenog završetka". Akcenat je stavljen na malinu, uticaj vremenskih prilika i dr. uslova na berbu i prinose, očuvanje kvaliteta ploda, a bilo je reči i o kupini, aroniji, kako bi se osvrnuli na aktuelne i predstojeće poslove. Konstatovano je da se berba odvija i dalje, zavisno od sortimenta, pri čemu treba uvoditi - održavati sve mere dobre higijenske prakse. Voditi računa o transportu i plasmanu ploda, koristeći adekvatnu ambalažu i prevozno sredstvo. Nakon završene berbe očistiti zasade, uz iznošenje i bezbedno spaljivanje nepotrebnog, odraditi zaštitu po programu, čime će se postići u pripremi zasada za narednu godinu, kao i u prevenciji.


Izvor: PSSS K.Mitrovica