Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Leskovac

On Avgust 09, 2019
Posted by PSSS Leskovac
Hits: 52
Dana 09.08.2019. savetodavac Bojana Karapandžić posetio je udruženje Udruženje korisnika voda i poljoprivrednih proizvođača Jablanica, mesto Turekovac, opština Leskovac - grad, u periodu od 12:30 do 13:30 časova
Cilj sastanka sa članovima udruženja je bio povera prisustva štetnih organizama u plasteničkoj proizvodnji povrća, kako bi se primenile odgovarajuće mere zaštite. Sastanak je održan u selu Svirce na gazdinstvu Kocić Aleksandra.


Izvor: PSSS Leskovac