Najava: RADIONICA-PSSS Loznica

On Jul 25, 2019
At Loznica
Posted by PSSS Loznica
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 147
Dana 25.07.2019. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Jelav , opština Loznica - grad, Gazdinstvo Aleksić Mioljuba sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Postavljanje lovnih klopki za determinaciju Drosophile suzukii , savetodavac Radmila Ćalić

Radionica će biti održana u cilju predstavljanja načina postavljanja lovnih klopki radi determinacije i izlovljavanja štetočine Drosophile suzukii
Koordinator: Radmila Ćalić


Izvor: PSSS Loznica