Objava: RADIONICA-PSSS Leskovac

On Jul 19, 2019
Posted by PSSS Leskovac
Hits: 50
Dana 19.07.2019. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Orašje , opština Vlasotince, Gazdinstvo Petra Ilića sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Određivanje sadržaja vlage i hektolitarske mase , savetodavac Boban Stanković , savetodavac Boban Stanković

Cilj održavanja radionice: Prisutnim proizvođačima prikazan praktičan način određivanja sadržaja vlage i hektolitaske mase pšenice. Objašnjeno: Pšenica kao predmet trgovine mora ispunjavati određene uslove kvaliteta i higijenske ispravnosti. Pšenicu treba kupovati po kvalitetnim grupama – bolji kvalitet, VIŠA CENA. Veća hektolitarska masa ukazuje na kvalitet žita - pri jednakim drugim osobinama od pšenice sa većom hektolitarskom masom dobija se veći prinos brašna.
Koordinator: Boban Stanković


Izvor: PSSS Leskovac