Objava: "Dan polja suncoreta sa ogledom soje"- PSSS Jagodina

On Jul 17, 2019
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 90

Dana 17.07.2019. na oglednoj parceli Radiše Radisavljevića iz Medveđe PSSS Jagodina održala je dan polja suncokreta sa ogledom soje. Manifestaciji je prisustvovalo 58 učesnika koji su mogli da se upoznaju sa osobinama hibrida i sorti u ogledu od predstavnika semenskih kuća. Takođe su proizvođači upoznati sa primenjenom agrotehnikom u ogledu a predstavnici hemijskih kuća su upoznali proizvođače sa preparatima koji su korišćeni u zaštiti useva. Na delu parcele je postavljen i ogled sa različitim kombinacijama herbicida za zaštitu od korova, kao i različite norme folijarne prihrane suncokreta i soje. Predstavnici medijskih kuća ( 4 ) su i ovaj put ispratili ovu manifestaciju.
Koordinator ogleda Miodrag Simić

Izvor: PSSS Jagodina