Najava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Novi Pazar

On Jul 16, 2019
Posted by PSSS Novi Pazar
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 38
Dana 16.07.2019. savetodavac Zumreta Trtovac posetiće udruženje Udruženje poljoprivrednika "Kuč" Morani, mesto Morani, opština Tutin, u periodu od 11:00 do 12:30 časova
Cilj posete udruženju je da se članovi poljoprivrednog udruženja upoznaju sa izmenama i dopunama pravilnika u stočarstvu.


Izvor: PSSS Novi Pazar