Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

On Jul 09, 2019
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 86

Dana 09.07.2019. godine, sa početkom u 11:00 održana je tribina, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar - grad, Svečana sala Kulturnog centra sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Unapređenje proizvodnje mleka i mesa u cilju povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava , eksterni predavač Rade Jovanović
2. 11:30 do 12:00 Unapređenje proizvodnje mleka i mesa u cilju povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava , eksterni predavač Boris Berisavljević
3. 12:00 do 12:30 Podsticaji u seoskom turizmu za 2019 godinu. , savetodavac Safet Vesnić
4. 12:30 do 13:00 Podsticaji u stočarstvu za 2019 godinu , savetodavac Zumreta Trtovac

Podsticaji u seoskom turizmu i podsticaji u stočarstvu, kao i Unapređenje proizvodnje mleka i mesa u cilju povećanja konkuretnosti poljoprivrednih gazdinstava, bile su teme tribine koja je održana u saradnji sa lokalnom samoupravom. Tribini je prisustvovalo 65 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Safet Vesnić


Izvor: PSSS Novi Pazar