Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Zaječar

On Jun 27, 2019
Posted by PSSS Zajecar
Hits: 58

Dana 27.06.2019. savetodavac Slavica Kodžopeljić posetio je udruženje Udruženje odgajivača goveda simentalske rase iz Boljevca, mesto Boljevac, opština Boljevac, u periodu od 09:00 do 09:45 časova
Cilj posete Udruženju odgajivača goveda simentalske rase iz Boljevca bio je informisanje članova udruženja sa Javnim pozivom za podsticaje za nabavku opreme i mehanizacije u biljnoj proizvodnji u 2019. Sastanku su prisustvovala 3 člana udruženja.


Izvor: PSSS Zaječar