Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

On April 18, 2019
Posted by PSSS Novi Pazar
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 28
Dana 18.04.2019. godine, sa početkom u 12:00 održaće se predavanje, mesto Sjenica , opština Sjenica, ZSZ "Gliječa", ul.Muhameda Abdagića bb. sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Osiguranje useva, krediti i sistem računovodstvenih podataka na PG , savetodavac Silvija Hodžić
2. 12:30 do 13:00 Organska stočarskaproizvodnja , savetodavac Safet Vesnić

Cilj najavljenog predavanja je upoznavanje poljoiprivrednih proizvođača sa osiguranjem useva, kreditiranjem u poljoprivredi i sistemom računovodstvenih podataka na poljoprivrednom gazdinstvu, kao i sa organskom proizvodnjom u stočarstvu.
Koordinator: Silvija Hodžić


Izvor: PSSS Novi Pazar