Najava: PREDAVANJE-PSSS Prokuplje

On April 12, 2019
Posted by PSSS Prokuplje
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 23
Dana 12.04.2019. godine, sa početkom u 19:00 održaće se predavanje, mesto Balinovac , opština Prokuplje, Osnovna škola u Balinovcu sa temama:
1. 19:00 do 19:30 Pesticidi - osnovni pojmovi i bezbedno rukovanje , savetodavac Snežana Jović
2. 19:30 do 20:00 Zaštita višnje od prouzrokovača biljnih bolesti , savetodavac Marinko Jovičić
3. 20:00 do 20:30 Dobra poljoprivredna praksa u proizvodnji kukuruza , savetodavac Radovan Bjelica

Prisutni poljoprivredni proizvođači na predavanju biće upoznati sa osnovnim pojmovima u vezi bezbedne primene pesticida, zaštitom višnje od biljnih bolesti kao i dobrom poljoprivrednom praksom u proizvodnji kukuruza,.
Koordinator: Snežana Jović


Izvor: PSSS Prokuplje