Objava: RADIONICA-PSSS Novi Pazar

On April 05, 2019
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 64

Dana 05.04.2019. godine, sa početkom u 11:00 održana je radionica, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar - grad, Unija poljoprivrednika regiona sa temom:
1. 11:00 do 11:45 Praktičan prikaz izračunavanja bruto marže za ratarske kulture , savetodavac Smail Ejupović

Cilj radionice je praktičan prikaz računanja brute marže za ratarske kulture. Tema je bila posebno interesantna zbog loše i neisplative prošle jesenje setve, tako da je proračun setve neophodan.
Koordinator: Smail Ejupović


Izvor: PSSS Novi Pazar