Najava: RADIONICA-PSSS Novi Pazar

On April 05, 2019
Posted by PSSS Novi Pazar
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 49
Dana 05.04.2019. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar - grad, Unija poljoprivrednika regiona sa temom:
1. 11:00 do 11:45 Praktičan prikaz izračunavanja bruto marže za ratarske kulture , savetodavac Smail Ejupović

Cilj radionice je praktičan prikaz računanja brute marže za ratarske kulture.
Koordinator: Smail Ejupović


Izvor: PSSS Novi Pazar