Najava: RADIONICA-PSSS Kragujevac

On April 01, 2019
Posted by PSSS Kragujevac
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 18
Dana 01.04.2019. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Gornja Trnava , opština Topola, Poljoprivredno gazdinstvo Vasiljević Nenada sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Određivanje adekvatnog vremena tretmana u cilju sprečavanja ostvarenja infekcije patogenom Monilinia laxa. , savetodavac Lidija Vulović

Uspešno sprečavanje ostvarenja i širenja infekcije sušenja cvetova, grana i grančica koju uzrokuje patogen Monilinia laxa od presudnok je značaja je feno faze u kojoj se biljka nalazi i vremenskih uslova na datom lokalitetu. U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena potrebno je tretman obaviti pre najavljenih padavina.
Koordinator: Lidija Vulović


Izvor: PSSS Kragujevac