Objava: TRIBINA-PSSS Loznica

On Mart 21, 2019
At Loznica
Posted by PSSS Loznica
Hits: 6
Dana 21.03.2019. godine, sa početkom u 11:00 održana je tribina, mesto Kostajnik , opština Krupanj, Prostorije osnovne škole u Kostajniku sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja pava na kreditnu podršku. , savetodavac Radmila Ćalić
2. 11:30 do 12:00 Značaj vođenja knjige polja u ratarstvu i povrtarsvu , savetodavac Milenko Đurić

Cilj tribine je da se poljoprivedni proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku kao i sa načinom vođenja knjige polja u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji.
Koordinator: Radmila Ćalić


Izvor: PSSS Loznica