Objava: RADIONICA-PSSS Loznica

On Mart 21, 2019
At Loznica
Posted by PSSS Loznica
Hits: 7
Dana 21.03.2019. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Drlače , opština Ljubovija, Domaćinstvo Milana Tadića sa temom:
1. 10:00 do 10:45 Obređivanje potrebnih količina azonih hraniva za prihranu ozimog ječma , savetodavac Dušan Despotović

Prisutnima je na praktičan način u polju, prezentovan princip rada optičkog uređaja i određena porebna količina Azota za planirani prinos u usevu ječma.
Koordinator: Dušan Despotović


Izvor: PSSS Loznica