Najava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Smederevo

On Mart 27, 2019
Posted by Administrator
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 72

U periodu od 27.03.2019. do 29.03.2019. godine, održaće se zimska škola, mesto Smederevo , opština Smederevo - grad, Velika Plana, Smederevska Palanka i Smederevo. Zimska škola počinje 27.03.2019. godine u 10:15 prema sledećem rasporedu:
27.03.2019.

27-03-2019.
   10:15 do 10:40 Selekcija goveda , eksterni predavač Radivoje Đurđević
   10:40 do 11:05 Najčešći problemi u reprodukciji goveda , eksterni predavač Slobodan Petrović
   11:05 do 11:30 Rezistentnost korova na herbicide i antirezistentna strategija , eksterni predavač Sava Vrbničanin
   11:30 do 11:55 Predlog sortimenta suncokreta , eksterni predavač Dejan Milosavljević
   11:55 do 12:20 Predlog sortimenta kukuruza , eksterni predavač Nenad Lazarević
   12:20 do 12:45 Proizvodnja lešnika u Srbiji , eksterni predavač Saša Milović
   12:45 do 13:10 Nova bolest lubenice , savetodavac Žaklina Mladenović
   13:35 do 14:00 Zadruge u poljoprivredi , savetodavac Dragomir Radić
   13:45 do 13:55 Tehnologija proizvodnje trešnje , savetodavac Dejan Marinković
   14:00 do 14:15 Diverzifikacije prihoda na gazdinstvu , savetodavac Zoran Nedeljković
   14:15 do 14:25 Prerada , savetodavac Zoran Nedeljković
   14:25 do 14:40 Upis u vinogradarski registar , savetodavac Goran Đorđević
   14:40 do 14:50 Rezidba vinove loze , savetodavac Goran Đorđević
   15:00 do 15:20 Unapređenje proizvodnje mleka i mesa u cilju povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava , savetodavac Radiša Petrović

28-03-2019.
   10:15 do 10:40 Selekcija goveda , eksterni predavač Radivoje Đurđević
   11:05 do 11:30 Rezistentnost korova na herbicide i antirezistentna strategija , eksterni predavač Danijela Pavlović
   11:30 do 11:55 Solarizacija , eksterni predavač Zdenka Girek
   11:55 do 12:20 Upotreba dodatno osvetljenja u proizvodnji rasada , eksterni predavač Slađan Adžić
   12:20 do 12:45 Predlog sortimenta kukuruza , eksterni predavač Slobodan Saboljević
   12:45 do 13:10 Primena dobre higijenske prakse u proizvodnji maline , savetodavac Biljana Nikolić
   13:30 do 13:45 Organska proizvodnja , savetodavac Dejan Marinković
   13:55 do 14:15 Fertigacija , savetodavac Dragomir Radić
   14:15 do 14:35 Primene Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Žaklina Mladenović
   14:35 do 15:00 Agroekonomija sa posebnim osvrtom na PDV, troškovi na gazd., račun., penziono i socijalno osiguranje, osiguranje useva i kredite u polj. , savetodavac Snežana Petrović

29-03-2019.
   10:15 do 10:45 Tehnologija proizvodnje trešnje , eksterni predavač Dragan Milatović
   10:45 do 11:15 Aktuelni problemi u zaštiti bilja , eksterni predavač Marko Injac
   11:15 do 11:45 Zaštita jabuke-tripsi , eksterni predavač Jovanka Petrović
   11:45 do 12:15 Zaštita ratarskih kultura , eksterni predavač Radivoje Jevtić
   12:15 do 12:45 Savremena tehnologija zaštite voća , eksterni predavač Predrag Milovanović
   13:15 do 13:45 Mehanizacija u poljoprivredi , eksterni predavač Marko Simikić
   14:05 do 14:25 Mere pripreme za sadnju višegodišnjih zasada , savetodavac Boban Marković
   14:25 do 14:45 Fitoplazme vinove loze , savetodavac Slavica Stojkić
   14:45 do 15:00 Ipard , savetodavac Goran Pavlović
   15:00 do 15:15 Podizanje standarda Global gap , savetodavac Goran Pavlović


Koordinator: Žaklina Mladenović


Izvor: PSSS Smederevo