Najava: PREDAVANJE-PSSS Pad.Skela

On Mart 26, 2019
Posted by PSSS Padinska Skela
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 9
Dana 26.03.2019. godine, sa početkom u 19:00 održaće se predavanje, mesto Ovča , opština Beograd-Palilula, Vatrogasni dom sa temama:
1. 19:00 do 19:30 Spaljivanje žetvenih ostataka , savetodavac Anka Kačarević
2. 19:30 do 20:00 Kreditna podrška i subvencionisanje osiguranja. , savetodavac Zlatko Vampovac

Tokom nastupa prisutnim poljoprivrednicima biće predstavljeni štetnosti spaljivanja žetvenih ostataka na zemljište i biljne vrste kao i opasnosti od širenja požara i ugrožavanje ljudskih života. Biće predstavljene mere države u vezi sa kreditnom podrškom i subvencionisanje premija osiguranja useva, stoke i objekata.
Koordinator: Zlatko Vampovac


Izvor: PSSS Pad.Skela