Objava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

On Mart 20, 2019
Posted by PSSS Krusevac
Hits: 6
Dana 20.03.2019. godine, sa početkom u 19:00 održana je predavanje, mesto Gornji Stupanj , opština Aleksandrovac, Prostorije Osnovne škole sa temama:
1. 19:00 do 19:30 Prelazak sa konvencionalne na organsku proizvodnju , savetodavac Nemanja Konstantinović
2. 19:30 do 20:00 Kritične tačke u proizvodnji jagode , savetodavac Momir Nedić

Prisutni poljoprivredni proizvođači biće upoznati sa kritičnim tačkama u proizvodnji jagode i prelaskom sa konvencionalne na organsku proizvodnju.
Koordinator: Nemanja Konstantinović


Izvor: PSSS Kruševac