Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Mladenovac

On Mart 18, 2019
Posted by PSSS Mladenovac
Hits: 16

Dana 18.03.2019. savetodavac Violeta Veličković posetio je udruženje Udruženje odgajivača goveda simentalske rase Pružatovac, mesto Pružatovac, opština Beograd-Mladenovac, u periodu od 09:00 do 09:45 časova
Cilj posete udruženju bilo je upoznavanje članova , sa radom udruženja,ostvarenim rezultatima u proteklim godinama i planovima za tekuću godinu.


Izvor: PSSS Mladenovac