Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

On Mart 15, 2019
Posted by PSSS Leskovac
Hits: 23
Dana 15.03.2019. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Babičko , opština Leskovac - grad, Prostorije ZZ sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Specifičnosti ovogodišnjeg prihranjivanja ozimih strnina i preporuke đubrenja na osnovu rezultata agrohemijske analize zemljišta , savetodavac Jelena Stojiljković
2. 10:30 do 11:00 Praćenje pojave i mere za suzbijanje i sprečavanje širenja karantinski štetnog organizma Grapevine Flavescence dorée phytoplasma, uzročnika zlatastog žutila vinove loze i njenog vektora, cikade Scaphoideus titanus , savetodavac Gordana Jovanović

Cilj predavanja bio da se prisutnim proizvođačima pojasni značaj đubrenja ratarskih kultura na osnovu rezultata agrohemijske analize zemljišta, spećifičnosti ovogodišnje prihrane strnina kao i praćenje i mere za suzbijanje i sprečavanje širenja karantinski štetnog organizma Grapevine Flavescence doree phytoplasma uzročnika zlatastog žutila vinove loze i njenog vektora, cikade Scaphoideus titanus.
Koordinator: Jelena Stojiljković


Izvor: PSSS Leskovac